Teplické skály

Teplické skály
Turistický okruh Teplickými skalami (5,9 km) je veden po modré značce a je velmi dobře označen. Navíc je doplněn patnácti panely naučné stezky. Ty jsou rozmístěny po celém okruhu a obsahuji nejen texty o historii objevováni skal a zajímavostech z rostlinné a živočišné říše, ale i velké množství fotografií a ilustraci. V následujícím popisu trasy záměrně neuvádíme většinu skalních útvarů, které jsou pojmenovány a na místě označeny orientačními šipkami. Některé názvy se traduji už od dob prvních návštěv turistů na přelomu 18. a 19. století. Všem názvům je společné, že se snaží vystihnout ve skalních tvarech konkrétní podoby a výjevy. K absolvováni okruhu Teplickými skalami byste si měli vyhradit asi tří hodiny.

Výchozím bodem k prohlídce Teplických skal je vstupní pokladna, která je otevřena denně v průběhu celé turistické sezony. Kromě vstupenek si zde můžete koupit i mapy, průvodce, pohlednice a drobné občerstveni. U pokladny je parkoviště a nedaleko zastávka vlaků na trati Teplice nad Metuji - Trutnov.

Ceník
http://www.teplickeskaly.com/teplicke-skaly/skalni-mesto-cenik/

Kontakt
TEPLICKÉ SKÁLY - VSTUP
Střmenské podhradí, 549 57 Teplice nad Metují

infocentrum: +420 775 761 003
pokladna: +420 775 761 004
info@teplickeskaly.com

http://www.teplickeskaly.com/