Vodní nádrž Suchomasty

Vodní nádrž Suchomasty
Vodní nádrž budovaná na přelomu 50. a 60. let především jako zásobárna vody pro případnou potřebu Královodvorských železáren.
Hráz je zemní sypaná dlouhá 85 m s výškou 13,5 m, zatopená oblast 9,32 ha.