Kostel Zvěstování Panny Marie, Beroun

Kostel Zvěstování Panny Marie
Plzeňská ulice, Beroun
Za velkého moru v roce 1520 založili konšelé nový hřbitov na bývalé louce Anny Příbramské. O pět let později byl u něho postaven jednolodní kostel zasvěcený Zvěstování Panny Marie. Vzhledem k jeho poloze za městskou branou je nazýván „Zábranský“. V roce 1566 byla ke kostelu přistavěna dřevěná zvonice.

V letech 1738–1744 byl pozdně gotický chrám barokně přestavěn. Dřevěnou zvonici pro sešlost odstranili v roce 1813. Po příchodu piaristů do Berouna v roce 1773 zde konali bohoslužby, a to až do roku 1870, kdy z města odešli. V letech 1798–1812 vystřídala piaristy armáda, která v kostele měla sklad mouky. V letech 1875–1876 byl kostel opravován a byla přistavěna věž. Poslední renovace kostela byla provedena v roce 1994. Z vnitřního zařízení kostela si zasluhuje pozornost hlavní oltář od pražského řezbáře Františka Ferdinanda Ublackera a obrazy sv. Martina a sv. Vojtěcha pražského malíře Františka Barbieriho. Hřbitov byl uzavřen v roce 1904 a v roce 1963 byl přeměněn na park. Stavebně pozoruhodná je hřbitovní brána ze druhé třetiny 18. století. Na hřbitově je kostnice, někdy označovaná jako Morová kaple. Kaple je obdélná barokní stavba z 18. století s odstupňovaným štítem. V přední části kaple a na vnější zdi kostela jsou náhrobní desky ze 16. a počátku 17. století.

https://www.mesto-beroun.cz/turista/pamatky-1/35-kostel-zvestovani-panny-marie-0_679.html