Městské kino, Beroun

Městské kino, Beroun
Dne 9. prosince 1913 bylo vydáno panu Josefu Jelínkovi povolení ke stavbě budovy určené pro promítání němých filmů na místě hospodářské budovy. Promítat se začalo hned v následujícím roce 1914. Kino se měnilo tak, jak se měnily technologie – s příchodem zvukových filmů i později na širokoúhlý promítací formát.

V roce 2003 proběhla jedna z velkých rekonstrukcí kina, která zajistila divákům kina komfortní sezení – z 294 míst je nyní 172 pohodlných křesel se zvýšeným sklonem podlahy a širokými uličkami.Interiér má nové odvětrání, zvukový systém Dolby Digital Surround EX je kvalitou srovnatelný s pražskými multiplexy. Další rekonstrukce proběhla v roce 2010.

V roce 2014 kino oslavilo už 100 let. Součástí oslav byl slavnostní večer za účasti režiséra Jana Hřebejka ve stálém kině i slavné filmové melodie v podání Bohemia Prague Symphony Orchestra, který hrál pro diváky v Letním kině v ulici Na Kaplance, které také Městské kino Beroun v letních měsících provozuje.

Kontakt
Politických vězňů 445/13, 266 01 Beroun

+420 311 621 811, +420 311 622 239
kino.beroun@iol.cz

http://www.kinoberoun.cz/