Městská Knihovna, Beroun

Městská Knihovna, Beroun
Nabízíme zapůjčení knih z knihovního fondu, možnost kopírování, tisku, pracování v programech Word a Excel. Poskytujeme prezenční a absenční půjčování novin, časopisů, odborné a regionální literatury.

Kontakt
U Kasáren 813
266 01 Beroun
Česká republika

Telefon 311 621 947 – ústředna
E-mail info@knihovnaberoun.cz

https://www.knihovnaberoun.cz/