Pomník Davidova hvězda, Dvůr Králové

Pomník Davidova hvězda, Dvůr Králové nad Labem
První židovské rodiny přišly do Dvora Králové nad Labem okolo roku 1850 a vybudovaly zde jedny z prvních textilních továren. Roku 1890 postavili místní Židé synagogu, která byla vysvěcena o rok později. Synagoga sice přežila obě světové války, osudným se jí však v šedesátých letech 20. století stala stavba silnice, které musela i přes protesty mnoha občanů ustoupit.

Na místě bývalé synagogy dnes stojí pomník ve tvaru Davidovy hvězdy, o jehož vznik se zasloužil pan rabín Norman Patz, coby iniciátor, a akademický sochař Jaroslav Černý, který pomník navrhl. Ten však svůj návrh nestačil uskutečnit, neboť předčasně zesnul, proto se jeho zpracování ujal jeho syn Ota Černý. Památník byl slavnostně vysvěcen 16. 2. 2008.

https://www.dvurkralove.cz/cs/tipy-na-vylety/pamatkovy-okruh.html

Body zájmu

Tipy na trasy