Geologická expozice Karlova Studánka

Geologická expozice Karlova Studánka
Expozice byla vybudována v roce 1991 firmou Ekoservis Jeseníky, v jejímž čele stojí RNDr. Leo Bureš. Tuto přírodní expozici, která je první svého druhu v České republice, navrhnul Ing. Arch. Jiří Adam.

Expozice dokumentuje geologický vývoj celého Jesenicka. Na začátku naučné stezky je umístěna informační tabule, která informuje návštěvníky o geologii Jesenické oblasti. Návštěvníci se zde mohou seznámit s typickými horninami regionu. Její součástí je 343 kamenů z nejrůznějších lokalit Jeseníků. Jedná se mnohdy až o několikatunové balvany v parkové úpravě. Nachází se zde horniny typické pro Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, Kralický Sněžník a Rychlebské hory. Jako příklad lze uvést mramor z Horní Lipové, videlskou rulu z Videl, bludný balvan z Vidnavy a mnohé další horniny.

Geologická expozice je zajímavým a často vyhledávaným místem nejen turistů, ale také mnohých odborníků, geologů.

Řidiči mohou své auto nechat zaparkované před hotelem Hubertus přímo naproti expozice (placené parkoviště). Na expozici navazuje obchůdek s minerály a drahokamy, ve kterém si turisté mohou koupit nějaký ten suvenýr.

http://jeseniky.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/naucne-stezky/geologicka-expozice-karlova-studanka/