Kostel sv. Kateřiny, Mladé Buky

Kostel sv. Kateřiny, Mladé Buky
Kostel svaté Kateřiny je římskokatolický, orientovaný filiální, bývalý farní kostel v Mladých Bukách. Patří do farnosti Trutnov II - Horní Staré Město. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.[1] Kostel stojí na návrší jihovýchodně od centra obce, v areálu dále tvořeném kostelem, zvonicí, farou, výklenkovou kapličkou a novým hřbitovem z roku 1866. Je dominantou obce.

Historie
Mladobucká farnost je poprvé zmiňována roku 1350, kdy zde byl farář jménem Johanes. První, gotický dřevěný kostel je poprvé v listinách zmiňován v roce 1384, stál pravděpodobně na místě dnešního kostela, obklopen hřbitovem. Badatelé uvažují o tom, že kostel byl založen jako kostel opevněný. Po faráři Janovi ze Dvora Králové nad Labem, ustanoveném roku 1424, byla Mladobucká farnost poprvé zrušena a přičleněna pod Vlčice.[2] Dřevěný kostelík byl roku 1599 nahrazen zděnou kaplí, ve stejném roce také přestavbou starší hřbitovní brány vznikla renesanční zvonice, stojící odděleně od chrámové lodi.[3] Ve věži byl zavěšen zvon sv. Barbory věnovaný horníky ze Svobody v roce 1520.

Mladé Buky byly opět povýšeny na farnost roku 1682, kdy zde byl ustanoven farářem Mikuláš Schmitz. Současný kostel na stejném místě vznikl v letech 1777–1787 radikální barokní přestavbou kaple z roku 1599 provedenou Janem Jenschem. Kostel byl opraven v letech 1995-2000 a nový mramorový oltář, který je dílem sochaře Petra Váni byl vysvěcen 26. srpna 2000 královéhradeckým biskupem Dominikem Dukou.

Architektura
Jednolodní obdélníková stavba s pravoúhlým obdélným presbytářem sklenutým křížovou klenbou, sakristií a sloupkovou předsíní. Samostatně stojící renesanční dvoupatrová čtyřboká zděná věž s bání ukončená lucernou byla postavena v roce 1599 Iacobem Frumetim.

Interiér
Vybavení interiéru je převážně z 19. století, křtitelnice je pozdně gotická.

Bohoslužby
Bohoslužby se konají v neděli od 11.00.

Přispěvatelé Wikipedie, „Kostel svaté Kateřiny (Mladé Buky),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9_Kate%C5%99iny_(Mlad%C3%A9_Buky)&oldid=16238532 (získáno 26. 07. 2018).