Slunečná stráň

Slunečná stráň
Slunečná stráň je přírodní památka ev. č. 1767 poblíž obce Svoboda nad Úpou v okrese Trutnov. Oblast spravuje Správa KRNAP.

Důvodem ochrany je rozsáhlý komplex slatinných a rašelinných luk s mimořádnou a dosud zachovalou mozaikou rostlinných společenstev celostátně ohrožených, která se stala v krajině vzácná v důsledku odvodňování podobných lokalit. Část z nich se řadí k prioritním biotopům v rámci soustavy Natura 2000. V hojné míře se vyskytují zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.

Na místní informační tabuli je památka označena jako Sluneční stráň.

Přispěvatelé Wikipedie, „Slunečná stráň,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slune%C4%8Dn%C3%A1_str%C3%A1%C5%88&oldid=15534837 (získáno 26. 07. 2018).

Autor: Dezidor – Fotografie je vlastním dílem, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14669363