Luční potok v Podkrkonoší

Luční potok v Podkrkonoší
Luční potok (celým názvem Luční potok v Podkrkonoší) je přírodní památka a zároveň evropsky významná lokalita ev. č. CZ0523823 nacházející se mezi obcemi Mladé Buky a Rudník v okrese Trutnov.[1] Přírodní památka byla vyhlášena 7.4.2014 nařízením Královéhradeckého kraje č. 6/2014.[2] Chráněn je celý tok od pramene východně od Hertvíkovic až po soutok s říčkou Čistá v Rudníku. Přírodní památka zasahuje na katastrální území Mladých Buků, Hertvíkovic, Vlčic u Trutnova, Javorníku v Krkonoších a Rudníku.

Důvodem ochrany je populace raka kamenáče (Austropotamobius torrentium), unikátní vzhledem k její genetické a geografické izolaci na severovýchodní hranici rozšíření.

Přispěvatelé Wikipedie, „Luční potok v Podkrkonoší,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lu%C4%8Dn%C3%AD_potok_v_Podkrkono%C5%A1%C3%AD&oldid=15190318 (získáno 26. 07. 2018).

Autor: JiriMatejicek – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36736149