Muzeum a galerie Hranice - Radniční věž

Muzeum a galerie Hranice - Radniční věž
S nápadem zpřístupnit věž Staré radnice jako vyhlídkové místo přišla v roce 2006 skupina studentů hranického gymnázia v rámci aktivity Projekt občan, jejímž prostřednictvím se žáci mají seznámit s tím, že „vedle demokracie zastupitelské existuje také demokracie participativní“.

Součástí úkolu byl sběr historických informací, přehled obdobně zpřístupněných věží v České republice, anketa, reportáž z exkurze do věže a také předběžný rozpočet akce. Poté studenti s projektem RADNIČNÍ SCHODY (SKORO) DO NEBE seznámili městské zastupitelstvo, které uvolnilo prostředky na zpracování podrobného projektu.

V roce 2009 byla radniční věž zpřístupněna jako součást projektu ZA KRÁSAMI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HRANICE, který byl z větší části financován z prostředků Evropské unie.


Vstup:
pouze s průvodcem – max. 5 osob + průvodce
pro děti pouze starší 8 let
děti od 8 do 15 let v doprovodu rodičů na vlastní nebezpečí

Výška věže: 38 metrů
Počet schodů: 122 schodů
Schodiště: kombinace beton a dřevo – převaha dřevo
Věž: betonový ochoz s dřevěným zábradlím

Kontakt
Radniční 1
Hranice  753 01

telefon: +420 581 601 390
e-mail: stara.radnice@muzeum-hranice.cz

http://muzeum-hranice.cz/vystavy-expozice/vystup-radnicni-vez/