Arboretum Střední lesnické školy, Hranice

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích
Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích je arboretum o výměře 3,07 ha,[1] které se nachází v Olomouckém kraji, poblíž obce Hranice (na Moravě). Na počátku 21. století je zde pěstováno přes 225 druhů dřevin.[1][2]

Historie
Lesnická škola byla původně umístěna od roku 1852 v Úsově, a až roku 1896 byla přestěhována Hranic, a v tom období bylo vybudováno arboretum pro výuku žáků školy. Původní projekt vypracoval zahradní architekt František Thomayer (1856-1938).[3]

Během 2. sv. války bylo arboretum silně poškozeno. Česká škola je uzavřena, profesoři a žáci odcházejí do Přerova a na školu nastoupili profesoři němečtí. Školky byly zrušeny, nejkrásnější část parku na nařízení německého vedení zničena. Stromy a keře vytrhány ze země, a na hromadě polity benzínem a zapáleny. Na místě bylo vybudováno cvičiště a záhony se zeleninou a bramborami.[3] Vytrhány a zničeny byly jmenovky, stromy v arboretu byly poškozeny, zrušeno bylo rozárium, květinové záhony a některé úpravy.[3]

Za zřejmě největší škody v arboretu nezpůsobené lidmi jsou považovány následky větrné smrště 9. března 1990.[3]

Poloha
Arboretum leží v nadmořské výšce 263m nad mořem,[1] avšak je uváděna i výška 250-260m nad mořem[4] a zaujímá plochu 3,07 ha. Nachází se v ČR, na Severní Moravě.

Úpravy
Projekt arboreta vypracoval zahradní architekt František Thomayer, avšak během okupace a následných let došlo k výrazným úpravám.

Prvky
V parku se v roce 1977 nacházejí tyto prvky Alpinum (skalka), sad, zahrada, obytný dům, budova školy.[4] V 21. století je zde připraven projekt „Naučná botanicko-geologická skalka”,

Dřeviny
V arboretu byly původně ukázky nejen domácích dřevin, ale i bohatá sbírka exotických druhů. Exotických druhů však byly během zim v letech 1928 - 1929 zdecimovány mrazem.[4] V 21. století je přibližně polovina druhů domácích dřevin.[5]

Na konci 20. století zde bylo pěstováno asi 210 taxonů dřevin,[4] zdroje na počátku 21. století zmiňují 105 rodů, přes 225 druhů dřevin - 65 druhů jehličnanů, celkem 450 exemplářů a 160 druhů listnatých dřevin, celkem 600 exemplářů.[1]

Přispěvatelé Wikipedie, „Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Arboretum_St%C5%99edn%C3%AD_lesnick%C3%A9_%C5%A1koly_v_Hranic%C3%ADch&oldid=13414454 (získáno 28. 08. 2018).