Synagoga, Lipník nad Bečvou

Synagoga v Lipníku nad Bečvou
Synagoga v Lipníku nad Bečvou je dnes nečinná bývalá synagoga ve městě Lipník nad Bečvou v okrese Přerov vystavěná v goticko-renesančním slohu. Nachází se mezi ulicemi Novosady, Piaristická a Perštýnská. V současné době ji vlastní a jako svoji modlitebnu užívá Církev československá husitská. V současné době (2017) se stále vedou spory, zda je nejstarší synagogou na Moravě právě tato anebo synagoga v Kojetíně.[1] Tento objekt je v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky v evidenci jako kulturní památka pod rejstříkovým číslem 146411.[2]

Historie a architektonický popis
Dle pramenů měla být synagoga vystavěna ve 2. či 3. desetiletí 16. století. První písemná zmínka o stavbě pochází z roku 1540. Byla postavena jako součást hradeb. Dominantou interiéru je cihlová síťová klenba, odkaz vladislavské gotiky. Severní zeď synagogy je silná 170 cm. [3]

V letech 1607-1608 došlo k rozsáhlé přestavbě a k přístavbě severního patrového traktu, v 70. letech 19. století byla rozšířena o trakt jižní a došlo k novorománské úpravě interiéru.[4]

Během nacistické okupace byla synagoga vypleněna a židovská komunita zanikla. Vedou se spekulace, zda zlaté svícny a další předměty ze synagogy ukradli nacisté či se je podařilo schovat židům. Po válce již kvůli neexistenci židovské komunity nemělo smysl synagogu provozovat a tak byla prodána CČSH za 40 tisíc korun.[3]

Přispěvatelé Wikipedie, „Synagoga v Lipníku nad Bečvou,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Synagoga_v_Lipn%C3%ADku_nad_Be%C4%8Dvou&oldid=16094779 (získáno 29. 08. 2018).

Autor: T.Bednarz – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60021896

Autor: Palickap – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21359933