Židovský hřbitov, Uherské Hradiště

Židovský hřbitov v Uherském Hradišti

Židovský hřbitov v Uherském Hradišti byl založen v roce 1879.[1]

Památník na místě bývalého židovského pohřebiště se nachází asi 1,5 km směrem na jihovýchod od centra města v místní části Sady,[2] na jižním konci ulice Větrné při třídě Maršála Malinovského.

Hřbitov byl zničen příslušníky německé armády po transportu 325 Židů žijících ve městě do Terezína.

Uherskohradištská židovská komunita přestala existovat v roce 1941.[3]

Přispěvatelé Wikipedie, „Židovský hřbitov v Uherském Hradišti,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Uhersk%C3%A9m_Hradi%C5%A1ti&oldid=15948647 (získáno 31. 08. 2018).

Autor: T.Bednarz – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58745925