Přírodní rezervace Noříčí

Přírodní rezervace Noříčí
Noříčí je přírodní rezervace ev. č. 275 rozkládající se ve vrcholové části Nořičí hory, jihovýchodně od obce Trojanovice v okrese Nový Jičín. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Beskydy.

Předmět ochrany
Důvodem ochrany je uchování lesního porostu s přirozenou dřevinnou skladbou typickou pro západokarpatskou oblast s bohatým zastoupením lesních typů a zajištění lesního společenstva s ohroženými rostlinnými a živočišnými druhy před činnostmi, jež mají negativní dopad na přírodní procesy.

Přispěvatelé Wikipedie, „Noříčí (přírodní rezervace),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=No%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)&oldid=15292187 (získáno 5. 09. 2018).

Autor: Maoman – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11195546