Židovský hřbitov, Úsov

Židovský hřbitov v Úsově
Židovský hřbitov v Úsově se nachází na východním okraji města Úsov podél ulice 5. května se vstupem z ulice U Synagogy. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.[1]

Historie a popis
Hřbitov byl založen a vybudován v letech 1643 - 1645 dosti neobvykle hned na kraji židovského ghetta. Roku 1820 byl ještě rozšířen o další, 25 m široký pozemek, kde se začalo pohřbívat od roku 1850. Tato část byla během druhé světové války zcela zdevastována, protože sloužila jako střelnice Hitlerjugend.[2]

U vstupu v západní části areálu stojí novorománská obřadní síň s německým a hebrejským nápisem na jejím průčelí.[3]

Nejstarší dochované náhrobky pocházejí ze 17. století, nicméně většina z celkových 862[3] macev v areálu se datuje až z 18. a 19. století. Velký počet náhrobků má bohatou barokní a klasicistní ornamentální výzdobu. Obřady zde probíhaly až do 30. let 20. století, kdy místní židovská obec prakticky zanikla.[2]

V letech 1991 - 1993 byl hřbitov rekonstruován, od té doby je v péči FŽO.

Starý hřbitov
Současný hřbitov není jediným původním židovským pohřebištěm v Úsově. Ve městě údajně existoval starý hřbitov již v 15. století, nicméně byl nejspíše zdevastován Švédy během třicetileté války a později zanikl.[4] Ze starého hřbitova pochází náhrobek rabína Don Zapataire de Avalos – Kalonymos Ha-Kohen z roku 1480, který byl na nový hřbitov převezen.[5]

Přispěvatelé Wikipedie, „Židovský hřbitov v Úsově,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_%C3%9Asov%C4%9B&oldid=15948603 (získáno 7. 09. 2018).

Autor: Lehotsky – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21003224