Muzeum města Úsov

Muzeum města Úsov
Najdete zde zachovalé historické předměty z běžného denního života, doklad o tom, jak se žilo v Úsově i Bezděkově, jaké bylo vybavení domácností, co dělali naši předkové, čím se zabývali, jak se vzdělávali, jak se oblékali, které sporty provozovali, jaká zde byla řemesla, jaké byly zvyky a které místní tradice se dodržovaly. Expozice návštěvníkům ukazuje historickou domácnost a její členění: kuchyň, předměty osobní hygieny a péče o prádlo, parádní pokoj, ložnici, hudební salon. K běžnému životu patřící řemesla, pekařství, řeznictví a pracovní nástroje z domácností. Nechybí předměty z podzámecké venkovské farnosti.

Součástí expozice jsou dobové knihy, fotografie a alba.

Otevírací doba
https://muzeum-mesta-usov.webnode.cz/sluzby/

Kontakt
Muzeum města Úsov

Městský úřad Úsov
náměstí Míru 86
789 73 Úsov

Tel. 583 435 054
mesto@usov.cz

https://muzeum-mesta-usov.webnode.cz/