Zřícenina hradu Vlčinec

Zřícenina hradu Vlčinec
Vlčinec je zaniklý hrad nad soutokem Metuje s Pěkovským potokem (též označovaným jako Dunajka[1]) nedaleko Petrovic v okrese Náchod.

Historie
V roce 1341 benediktýni z kláštera v Břevnově rozšířili Polické panství až za obce Petrovice a Dřevíč a právě do této doby zasadil August Sedláček vznik Vlčince. Hrad byl tedy postaven nejspíš po roce 1341,[2] ale první písemná zmínka pochází až z roku 1366, kdy je jako majitel zmiňován opat Oldřich II., jenž jej prodal Janu Kdulincovi z Ostroměře. Podmínkou byla ochrana městečka Police nad Metují kupujícím před případnými útoky ze severu. v roce 1390 jej vlastnil břevnovský opat Diviš, který jej udělil jako manství Kunešovi z Pravětic, jenž byl bratrem Petra z Pravětic, polického probošta. Poslední zmínka je z roku 1406, kdy jej vlastnil Strádal ze Žďáru a z Vysoké Srbské. Kdy hrad zanikl není známo. Snad k tomu došlo roku 1422 při tažení husitů Broumovskem.

Pověst o zániku
Podle pověsti, kterou zahrnul Alois Jirásek i mezi Staré pověsti české, se snažil hrad dobýt Jan Žižka, ale příliš se mu to nedařilo. Posádka hradu navíc, aby Žižku ještě více pokořila, vyslala do hradní věže houslistu. Ten ve věži hrál na svůj nástroj a Žižka byl vzteky bez sebe. Babka, která šla okolo, mu poradila, aby nejprve dal zabít houslistu, pak že hrad dobude. Úkolu se zhostil vybraný lučištník, který houslistu okénkem ve věži skutečně skolil.[3] Poté se pod údery husitských praků zdi hradu zhroutily, jako by byly z perníku. Hradního pána našli dobyvatelé zaklíněného v malém okénku sklepení, kde byli chováni vlci.

Přispěvatelé Wikipedie, „Vlčinec (hrad),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vl%C4%8Dinec_(hrad)&oldid=15178230 (získáno 7. 09. 2018).

Autor: Petr Kinšt – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61112196

Body zájmu

Tipy na trasy