Poustevna s poutním kostelem, Teplice n/M

Poustevna s poutním kostelem, Teplice nad Metují
Barokní ivanitská poustevna v Teplicích nad Metují je stavba půdorysu tvaru U uzavřeného zdí se zahradou, sestávající se z kostela P. Marie Pomocné a dvěma křídly vlastní poloroubené poustevny. Je to jedna z posledních památek na kongregaci Sv. Ivana, založenou pro poustevníky v Čechách v roce 1732. Zdejší neobvykle velikou poustevnu postavil v roce 1753 Dr. Jan Maxmilián z Peytersbergu, pražský lékař a doktor filosofie, který se ve svých asi 65 letech rozhodl poustevničit a žil zde spolu se dvěma dalšími poustevníky. Roku 1782 císař Josef II. kongregaci poustevníků zrušil, ale poutní kostel s poustevnou zrušen nebyl.

Poustevna byla donedávna napadená dřevomorkou, odsouzena k zániku, vlastník Farnost Teplice nad Metují neměl prostředky ani velký zájem cennou památku zachránit. V roce 2010 byl založen spolek "Zachraňme teplickou poustevnu". Jeho smyslem je především poustevnu zachránit a dále s citem opravit tak, aby na ní byl vidět stavební vývoj. Jsou zde zřetelné části původní barokní, pozdější klasicistní úpravy i nejmladší předválečné. Opravu krovu provádíme tradičním způsobem.
Poustevna má tři místnosti, v části bychom rádi zřídili expozici historie objektu i města a část by se využívala jako prostor pro setkání - duchovní obnovy a podobně. Podle našeho názoru není dobré poustevnu veřejnosti uzavřít a využívat ji jen jako ubytování, ale ani z ní udělat pouze muzeum, které bude jinak neobydlené. Poustevna má nyní novou střechu, komíny a vstupní portál. Roubení je stále napadené a je vybourána podstatná část zdí.
Kostel je v relativně dobrém stavu, nejvíce v něm zaujme fresková výzdoba s bohatou symbolikou.

Poustevnu s kostelem si lze prohlédnout, je otevřena pro veřejnost a konají se v ní prohlídky s výkladem. V kostele se konají mše farnosti Teplice nad Metují.

Pravidelné prohlídky
květen, červen, září
víkendy, svátky 9:30 - 12:00, 14:00 - 17:45

červenec a srpen
denně 9:30 - 12:00, 14:00 - 17:45

Během Sudety Tour, horolezeckého festivalu, zahrádkářské výstavy a Rallye Sudety 9:00 - 19:00
Možno objednat i kdykoli jindy.

Vstupné 50 Kč, studenti a děti od 10 let 20 Kč, mladší zdarma.

Kontakty na průvodce:
Mgr. Ladislav Šikut, DiS, hlavní průvodce, e-adresa: sikut@poustevnateplice.cz, mobil: 776 869 379
Mgr. Martin Mráz, zastupující průvodce, mobil: 774 366 522

http://www.poustevnateplice.cz/