Lední medvěd - Teplické skály

Lední medvěd - Teplické skály
Lední medvěd je vysoká skála tyčící se vlevo nad turistickou cestou. Byla vylezena již v roce 1927 členy saského horolezeckého klubu "Empor". Jména prvolezců nejsou dodnes známa. Skalní průchod za Ledním medvědem byl roku 1864 uměle upraven, aby mohl být vytvořen velký turistický okruh. Částečné úpravy průchodů byly také provedeny v soutěskách Sibiře. Do té doby mohli návštěvníci Teplických skal dojít pouze k Chrámovým stěnám, kde tehdy prohlídka skal končila.

http://www.teplickeskaly.com/teplicke-skaly/turisticky-okruh/