Sibiř - Teplické skály

Sibiř - Teplické skály
Sibiř - úzké soutěsky mezi vysokými skalními masivy. Často se zde až do léta drží sníh. Ve stinné části rostou koberce mechorostů a na kolmých stěnách jsou jasně patrny tři vegetační stupně. Horní stupeň tvoří suchomilné a heliofilní společenstvo s vřesem, borůvkou a brusinkou. Druhy jsou totožné s lemy borů na náhorních plošinách. Střední stupeň odpovídá horskému stupni. Osidluje jej společenstvo s kapradinami a borůvkou, protože je tu vlhčí a ochlazené mikroklima, ale není zde extrémně dlouhý vliv sněhu hromaděného v rokli. Je tu také více světla. Dolní stupeň je vhodný pro nápadně chladnomilné rostliny. Vlivem dlouhodobé přítomnosti sněhu je zde i zkrácená vegetační doba.

http://www.teplickeskaly.com/teplicke-skaly/turisticky-okruh/