Přírodní památka Borek, Teplice nad Metují

Přírodní památka Borek, Teplice nad Metují
Borek je přírodní památka ev. č. 2422 poblíž obce Teplice nad Metují v okrese Náchod. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Broumovsko.

Důvodem ochrany je geomorfologicky zajímavé území kvádrových pískovců Lysého vrchu s příkrou skalní stěnou, vysokým balvanitým osypem a na ně vázaných fragmentů specifických společenstev - reliktních borů a vegetace silikátových skal a drolin.

Přispěvatelé Wikipedie, „Borek (přírodní památka),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Borek_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)&oldid=16222342 (získáno 12. 09. 2018).

Autor: Lycosa – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27398803
Autor: Lycosa – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27398800