Hora Světlina

Světlina
Světlina (německy Lichtenbau) je hora v hřebeni Javořích hor, nachází se severozápadně od vesnice Ruprechtice. Dosahuje nadmořské výšky 796 m. Celý kopec leží v ČR.

Hydrologie
Hora náleží do povodí Odry. Vody odvádějí přítoky Stěnavy, např. Ruprechtický potok.

Vegetace
Hora je převážně zalesněná, jen místy najdeme menší paseky. Většinou se jedná o smrkové monokultury, méně se dochovaly lesy smíšené nebo listnaté. Potenciální přirozenou vegetací jsou na většině míst hory horské bučiny, tedy bučiny s výskytem určitého množství přirozeného smrku ztepilého.

Ochrana přírody
Hora leží v CHKO Broumovsko.

Přispěvatelé Wikipedie, „Světlina,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C4%9Btlina&oldid=16126169 (získáno 13. 09. 2018).