Synagoga, Krnov

Synagoga v Krnově
Krnovská synagoga je význačná synagoga stojící v Krnově, nacházející se na nároží ulic Soukenické (nejprve Tempelring, potom Tuchmacherring, pak Gottwaldova třída) a Barvířské za budovou České pošty.

Historie
Krnovská synagoga byla postavena roku 1871 stavitelem Ernestem Latzelem a vysvěcena byla 5. června 1872 brněnským rabínem Dr. Baruchem Placzkem.[1] Jedná se o stavbu v novorománském slohu, inspirovanou stavbami sefardských židů, s interiérem v maurském stylu. Synagoga je připomínkou prosperity místní židovské komunity, v jejíchž řadách bylo mnoho významných krnovských podnikatelů a osobností. Přestala sloužit bohoslužbám v roce 1938, kdy Krnov obsadila německá armáda. Jako jedna z mála synagog v regionu byla uchráněna před zničením v době nacistické okupace – na rozdíl od synagog v Hlubčicích, Ostravě, Opavě, Olomouci a Kroměříži, které byly zapáleny a srovnány se zemí. Díky odvaze a obětavosti člena krnovské městské rady Franze Irblicha (1905 – 1960), který prosadil v době okupace její přeměnu na městskou tržnici, byla tato stavba uchována pro budoucí generace. Svitky Tóry a kultovní předměty byly zachráněny. Po válce sloužila budova synagogy jako státní archiv. Po povodni v roce 1997, která poškodila archiválie, a rovněž samotnou stavbu, byla synagoga vyklizena.

Na podzim roku 2003 se však do synagogy začal pomalu navracet duchovní a kulturní život. Začaly se pořádat koncerty se zaměřením na hebrejské písně, vystoupení židovských tanců, připomínky židovských svátků a další aktivity. V roce 2010 se podařilo synagogu začlenit do projektu Revitalizace židovských památek v České republice a památkový objekt byl rekonstruován a restaurován. V roce 2014 proběhlo slavnostní otevření, v synagoze se nachází stálá expozice "Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci".

Synagoga se krok za krokem stává nedílnou součástí kulturního a duchovního dění města Krnova. Společně s krnovským židovským hřbitovem připomíná historii židovské obce na území města.

Údaje
Název: bývalý židovský templ, čp. 83
Identifikátor: 8-3011
Obec: Krnov
Ulice: Barvířská č. 28, parc. čís. 166, stavební
Statut památky: KP (kulturní památka)

Přispěvatelé Wikipedie, „Synagoga v Krnově,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Synagoga_v_Krnov%C4%9B&oldid=16319385 (získáno 24. 09. 2018).