Městské muzeum, Krnov

Městské muzeum v Krnově
Podstatná část sbírkového fondu muzea má charakter historických sbírek, menší část je umělecko-historická. Nejrozsáhlejším fondem muzea je numismatická sbírka mincí, bankovek, medailí a řádů. Druhý největší, a badatelsky  nejvyužívanější, fond tvoří archeologie – většinou se jedná o střepový materiál z místních archeologických výzkumů a náhodných nálezů. Významný je rovněž fond textilnictví, národopisu, sbírka uměleckohistorických předmětů – obrazy, plastiky, cínové, skleněné, keramické a porcelánové předměty – a kolekce fotografických materiálů, dokumentující historický vývoj města a jeho nejbližšího okolí. Zbývající část  sbírek tvoří  zbraně,  mapy  a plány,  nábytek,  knihy, písemné materiály muzejní povahy a další drobné předměty ze dřeva, kovu a textilu. Sbírkové předměty pocházejí nejčastěji z lokality Krnovska a Slezska, popřípadě území českých zemí a střední Evropy. Výjimku tvoří soubor koptských tkanin a zlomek sbírkových předmětů pocházejících z oblasti Orientu. Část krnovského muzejního inventáře si mohou prohlédnout rovněž  návštěvníci Koncertní síně v Krnově a Kudlichovy rozhledny v Úvalně.

Mimo muzejní výstavy, které prezentují bohatý sbírkový fond muzea, je důležitou součástí výstavních aktivit pořádání výtvarných výstav, zachycujících polohy různorodosti umění v mezinárodním kontextu. Nelze opomenout také tématicky zaměřené výstavy.

Návštěvní doba
Prohlídka výstavních prostor je možná pouze v době konání výstav ve stanovené otevírací době:
úterý–neděle od 8 do 18 hodin

Vstupné
Základní: 20 Kč – dospělé osoby
Snížené: 15 Kč – školní mládež, středoškolští studenti
Držitelé průkazu ZTP: 50% vstupné tj. 10 Kč

Slevy na vstupné po předložení následujících průkazů:
Pedagogický doprovod školních tříd: VSTUP ZDARMA
Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: VSTUP ZDARMA
Děti do 3 let: VSTUP ZDARMA
Uvedené vstupné a slevy ze vstupného neplatí na vybrané akce.

Kontakty
Městské muzeum v Krnově
Hlubčická 152/20
794 01 Krnov

T: 554 614 706
muzeum@mikskrnov.cz

http://mikskrnov.cz/muzeum