Křížová cesta, Krnov

Křížová cesta, Krnov
Křížová cesta v Krnově v okrese Bruntál se nachází na poutním místě na vrchu Cvilín přibližně 1,6 kilometru jihovýchodně od centra města Krnova.

Historie
Křížová cesta byla postavena u poutního kostela Panny Marie Sedmibolestné. Třináct menších empírových zděných kaplí zastavení bylo postaveno na začátku 19. století, čtrnáctá velká barokní trojdílná kaple pochází z roku 1729 od George Friedricha Ganseho.

Výzdobou všech kaplí jsou obrazy Pašiových scén, které jsou malovány na plechovém podkladu.[1]

Město Krnov roku 2007 nechalo kompletně zrekonstruovat všechna zastavení. Původní obrazy s pašijovými výjevy byly ukradeny, proto je nahradily reprodukce.

Zastavení křížové cesty jsou spolu s kostelem chráněny jako nemovitá Kulturní památka České republiky.[2]

Přispěvatelé Wikipedie, „Křížová cesta (Krnov),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_(Krnov)&oldid=16124807 (získáno 24. 09. 2018).

Autor: Pudelek (Marcin Szala) – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6451760