Cykloturistické odpočívadlo, Krnov

Cykloturistické odpočívadlo u Petrova rybníka
Krnov