Kostel svatého Michaela, Vernéřovice

Kostel svatého Michaela archanděla, Vernéřovice
Kostel svatého Michaela ve Vernéřovicích na návrší uprostřed vsi na hřbitově je dominantou obce. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.[1]

Historie
Nejstarší kostel v obci je připomínán v roce 1412. Současný kostel stojí na místě původního dřevěného kostela z roku 1540, který dal postavit opat broumovského kláštera Matěj Mathias a který byl zvětšen za opata Tomáše Sartoria roku 1683. Tento kostel byl do roku 1587 filiální ke kostelu v Ruprechticích a farní byl v roce 1589. Od poloviny 17. století naopak do farnosti patřily i obce Bohdašín, Ruprechtice, Jetřichov a Vižňov. Současný kostel dal vybudovat opat Otmar Daniel Zinke. Dostavěn byl roku 1720, ale vnitřní vybavení bylo dokončováno až do roku 1722. Autorství Kryštofa Dientzenhofera není doloženo, pouze vyplývá z jeho činnost pro broumovské benediktiny. Mezi nejvýznamnější místní duchovní patřili Leopold Josef Plagwitz a Kajetán August Treutler.

Architektura
Loď je dlouhá 26 a široká 16 metrů, ze zdi vystupuje 10 pilířů. Strop je rovný. Loď je tvaru elipsy s věží na západě a sakristií o délce 4 metry a šířce 5 metrů na východě, která je zaklenutá valenou klenbou s výsečemi. Kruchta vyčnívá na 3 obloucích do lodi kostela a je z lodi přístupná dvěma dřevěnými schodišti. Průčelí kostela má meziokenní lizény. Hlavní vchod je pod věží, s věnováním opata Zinkeho archandělu Michaelovi a s letopočtem 1719, boční vchody jsou z jižní strany a do sakristie.

Interiér
Na hlavním oltáři je obraz Antonína Felixe Schefflera zjevení svatého archanděla Michaela na hoře Gargano v jižní Itálii. Po stranách jsou sochy archandělů Rafaela a Gabriela. Varhany prošly rekonstrukcí v roce 1990.

Bohoslužby
Bohoslužby se konají druhou neděli v měsíci v 10.30.

Přispěvatelé Wikipedie, „Kostel svatého Michaela archanděla (Vernéřovice),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(Vern%C3%A9%C5%99ovice)&oldid=16461174 (získáno 2. 10. 2018).

Autor: Kateřina Ostradecká – Kateřina Ostradecká, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69426312

Body zájmu

Tipy na trasy