Historická budova gymnázia, Uherské Hradiště

Historická budova gymnázia, Uherské Hradiště
Historický objekt pochází z let 1884 až 1885 a byl vystavěn podle projektu stavitele Josefa Schaniaka. Místní Ústřední odbor matice školské uzavřel se stavitelem smlouvu na vystavění nové gymnazijní budovy v roce 1884, ten vypracoval návrh, budovu vlastním nákladem postavil a pronajal matičnímu odboru. Následujícího školního roku ji předal do užívání. Gymnázium bylo první českou střední školou na Slovácku.

Patrová trojkřídlá budova tvoří půdorysně tvar U, nádvoří mezi křídly bylo v rámci přístavby historického objektu zastavěno v roce 1891. Objekt má výrazné novorenesanční průčelí v přízemí s pásovou bosáží, v patře je zdobeno sgrafity. Střední rizalit průčelí je zakončený střechou neckového tvaru, nízké sedlové střechy křídel jsou v pohledu kryty vodorovným atikovým nástavcem. Vstupní vestibul je zaklenutý dvěma nízkými neckovými klenbami.

Přestože objekt není prohlášenou kulturní památkou, má velký kulturně historický význam.

http://www.mesto-uh.cz/historicka-budova-gymnazia