Kino Hvězda - Městská kina Uherské Hradiště

Kino Hvězda - Městská kina Uherské Hradiště
Městská kina Uherské Hradiště jsou příspěvkovou organizací zřízenou městem Uherské Hradiště. Vedle své hlavní činnosti, filmové projekce v širokém žánrovém vymezení a pro různorodé věkové složení publika, se jejich působení promítá také do řady alternativních kulturních aktivit.

Kino Hvězda se nachází na náměstí Míru, poblíž Sportovní haly.

Program
http://www.mkuh.cz/klient-523/kino-157/stranka-4845

Kontakt
Kino Hvězda
Nám. Míru 951
686 01 Uherské Hradiště

576 514 200
info@mkuh.cz

http://www.mkuh.cz/