Park Za Plotem, Uherské Hradiště

Park Za Plotem, Uherské Hradiště
Proměnou bývalé vojenské střelnice vznikl v Uherském Hradišti v roce 2010 nový městský park o rozloze 1,5 hektaru. Název dostal podle písničky Jaromíra Nohavici Přelezl jsem plot, která vznikla v rámci autorovy vojenské služby ve zdejších kasárnách.

Inspiraci pro název parku hledala v rámci ankety široká veřejnost, uspěl nakonec nápad paní Jany Novotné. Písničkář Jaromír Nohavica byl její myšlenkou nadšen, osobně se zúčastnil v sobotu 18. září 2010 slavnostního otevření parku a bezprostředně po jeho zpřístupnění veřejnosti vystoupil na koncertě, uspořádaném agenturou VICHR.

Projekt obnovy stávající opuštěné a bývalé cvičné střelnice s masivní střeleckou zdí, řídící věží, zákopy a objekty učeben byl součástí integrovaného plánu rozvoje města a spolufinancován z operačního programu Evropské unie. Autorem ideového návrhu přemeny objektu byl architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu Ing. Martin König. Na ploše 1,5 hektaru nové zelené plochy bylo vysazeno 145 stromů, 134 keřů a 1425 trvalek. Chodníky s lavečkami lemují parkovní dekorativní světla.

http://www.uherske-hradiste.cz/cil/2449/