Kunovský les, Uherské Hradiště

Kunovský les, Uherské Hradiště
Lesopark Kunovský les přiléhá k jižnímu okraji Uherského Hradiště a je oblíbenou relaxační zónou s běžeckou a cyklistickou stezkou, dětským i discgolfovým hřištěm a veřejným ohništěm. Naučná stezka v deseti zastaveních představuje zdejší typickou flóru i faunu.

Území Kunovského lesa se rozkládá na ploše 91 hektarů a je tvořeno převážně lesními porosty, typickými pro tzv. tvrdý luh. Můžeme zde pozorovat celé spektrum druhů rostlin a živočichů, z nichž mnohé patří mezi vzácné a chráněné. V sezónních tůních žijí kořýši listonoh jarní a listonoh letní a taktéž žábronožka sněžní. V prosluněných a teplých okrajích lesa se dá spatřit kriticky ohrožený pestrokřídlec podražcový. Tento středně velký denní motýl se v rámci České republiky vyskytuje jenom na jižní Moravě. V lesích hnízdí vzácné druhy ptáků jako například strakopud jižní, lejsek bělokrký nebo luňák hnědý.

Kunovský les je součástí Evropsky významné lokality (EVL) Nedakonický les. Kromě společenského požadavku na ekostabilizační a bioprodukční funkci lesních porostů představuje i významný sociálně-rekreační prvek pro obyvatele Uherského Hradiště a příjemný volnočasový cíl jeho návštěvníků.

http://www.uherske-hradiste.cz/cil/847/