Kostel svatého Michaela, Staré Město

Kostel svatého Michaela archanděla, Staré Město

Kostel svatého Michaela archanděla ve Starém Městě u Uherského Hradiště je římskokatolický farní kostel.

Historie
Kostel byl postaven ve stylu pozdně románské architektury jako stavba sálového typu. Tu vybudovali velehradští cisterciáčtí mniši v 1. polovině 13. století na místě starší velkomoravské rotundy z 9. století.

Později byl kostel zaklenut a v roce 1734 přestavěn.

Kolem kostela se nachází hřbitov, na kterém se nepřetržitě pochovává už více než 11 století.

Přispěvatelé Wikipedie, „Kostel svatého Michaela archanděla (Staré Město),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(Star%C3%A9_M%C4%9Bsto)&oldid=16077212 (získáno 16. 10. 2018).

http://www.staremesto.uh.cz/