Společensko kulturní centrum, Staré Město

Společensko kulturní centrum, Staré Město
Společensko kulturní centrum se nachází v rekonstruované budově bývalé sokolovny. K dispozici je divadelní sál pro přibližně 250 osob, sportovní sál, šachový sál, společenský salonek a tělocvična. Využívá se pro divadlo, koncerty, sálové sporty, módní přehlídky, výstavy, prodejní akce apod.

Objekt byl postaven jako sokolovna svépomocí členů Sokola v roce 1935. Budova byla využívána pro akce sportovního charakteru a pro kulturní vyžití veřejnosti. Postupem času celkové uspořádání sokolovny i vybavenost zaostávala. Byla nutná rekonstrukce a přizpůsobení novým potřebám.

Vzhledem k omezeným ekonomickým možnostem organizace TJ Sokol Staré Město a SK Staré Město byla budova v roce 2005 převedena na Město Staré Město formou smlouvy o výpůjčce na 50 let.  Město Staré Město se zavázalo provést rozsáhlou rekonstrukci s cílem vybudování víceúčelového zařízení sloužícího potřebám města a jeho občanů.

Nabízíme:
Možnosti pronájmů: k dispozici je divadelní sál pro přibližně 250 osob, sportovní sál, šachový sál a společenský salonek

Divadelní sál: divadla, plesy, koncerty, módní přehlídky, výstavy apod.
Společenský salonek: firemní večírky, rodinné oslavy, semináře, jazykové kurzy, prodejní akce apod.
Šachový sál: semináře, stolní hry, jazykové kurzy, školení apod.
Sportovní sál: sálové sporty (zákaz kopané), aerobic, různé druhy cvičení apod.
Jiné prostory: je možno variabilně využít i prostorů galerie, přísálí a bufetu

Kontakt
Brněnská 1249
Staré Město 686 03

info@skcsm.cz
572 541 098

http://www.skcsm.cz/