Lokalita Modrá „Na Díle“

Lokalita Modrá „Na Díle“
Lokalita se nachází cca 4 km severozápadně od Starého Města, u obce Modrá při obchodní cestě, tzv. staré hradské, která dříve spojovala střední Pomoraví s Vyškovskem.

Základové zdivo zdejšího kostela bylo objeveno již v roce 1911 profesorem bohoslovecké fakulty v Olomouci Janem Nevěřilem. Podařilo se mu odkrýt souvislý půdorys stavby, kterou označil jako kostel z doby cyrilometodějské. Revizní archeologický výzkum na Modré provedl v letech 1953–1954 archeolog Vilém Hrubý z Moravské zemského muzea v Brně. Poté bylo možné rekonstruovat vzhled kostela u Modré. Kostel byl postaven z pískovcového lomového zdiva spojovaného maltou a měl půdorys dvou podélně orientovaných pravoúhlých obdélníků. Do kostela byly vestavěny čtyři podpěry o jejichž funkci na základě nálezové situace nelze přesně rozhodnout. Stěny kostela byly vně i uvnitř omítnuty a natřeny uvnitř několika barevnými odstíny, vně šedohnědou barvou. Kolem kostela bylo také prozkoumáno 37 kostrových hrobů z období první poloviny 9. až poloviny 10. století.

V letech 1999–2000 byla v Modré vybudována hypotetická rekonstrukce velkomoravského kostelíka, která se nachází v těsné blízkosti archeologicky zkoumaných základů kostela.

http://www.slovackemuzeum.cz/doc/83/