Důl Michal v Ostravě

Důl Michal v Ostravě
Po ukončení těžby v tomto černouhelném hlubinném dole zůstal zachován komplex povrchových budov z let 1912–1915. Tři návštěvnické okruhy zahrnují expozice v administrativní budově, těžní budovu, strojovnu s původními elektrickými stroji a dalšími zajímavostmi.

Prohlídkové okruhy
Cesta havíře do práce
Cesta havíře do práce je základním okruhem, kterým havíř musel projít do práce, kde obdržel potřebné vybavení a výstroj. Prochází se řetízkovou šatnou, administrativní budovou přes lampovnu spojovacím mostem do těžní budovy, kde havíři nastupovali do těžních klecí.

Cesta havíře do práce a zázemí
Cesta havíře do práce a zázemí zahrnuje místa, kterými havíř musel projít, kde obdržel potřebné vybavení a výstroj. Prochází se řetízkovou šatnou, administrativní budovou přes lampovnu spojovacím mostem do těžní budovy, kde havíři nastupovali do těžních klecí. Z těžní budovy pokračuje prohlídka strojovny s původními elektrickými stroji z let 1912–1915. Po prohlídce pokračujeme do kotelny k parnímu stroji z roku 1893.

Venkovní prohlídka a Merkur
Venkovní prohlídka areálu a budov s návštěvou portálu štoly, staré rozvodny s modely a hernou se stavebnicí Merkur. Možné vyzkoušet si sestavení základních prvků nebo jednoduchých modelů modelů, procvičování jemné motoriky prstů a technického uvažování.

Noční prohlídka
Noční prohlídka je prováděná v mimořádných termínech nebo podle zájmu návštěvníků. Noční prohlídku zabezpečujeme jen pro skupiny 8 a více osob.

Vstup do areálu Dolu Michal
Vstup do areálu Dolu Michal, který se netýká placených prohlídek s průvodcem. Vstupné je placeno např. při návštěvě výstav, individuální venkovní prohlídky areálu a pod.

Návštěvní doba
https://www.dul-michal.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba

Vstupné - Cesta havíře do práce a zázemí
Dospělí 110 Kč
Děti do 6 let zdarma
Mládež 6–18 let 80 Kč
Senioři nad 65 let 80 Kč
Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 300 Kč
Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P zdarma
Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 80 Kč
Držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí 80 Kč
Držitelé karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), volných vstupenek NPÚ a novináři po předchozí akreditaci zdarma
Skupinové 15+/ na osobu 90 Kč
Organizované skupiny ZTP/P, ZTP do 18 let, dětí předškolního věku a jiné organizované skupiny osob, které mají vstup zdarma 20 Kč
https://www.dul-michal.cz/cs/informace-pro-navstevniky/vstupne

Kontakt
Důl Michal
Československé armády 413/95
715 00  Ostrava

+420 596 231 160
+420 596 240 621

dulmichal@npu.cz

https://www.dul-michal.cz/cs