Židovský hřbitov, Havlíčkův Brod

Židovský hřbitov haličských uprchlíků, Havlíčkův Brod
Poblíž nového hřbitova v polích u hlavní silnice na Prahu se skrývá v zeleni starých stromů zajímavá židovská památka – židovský hřbitov haličských uprchlíků, kteří v našem městě přebývali po vyhnání ze svých domovů v Haliči a v Bukovině, v období frontových bojů za první světové války. Jejich „baráková kolonie“ byla postavena na Rozskošské ulici, na jejím místě dnes stojí rozlehlý areál Psychiatrické léčebny.
V provizorní dřevěné kolonii žilo až devět tisíc lidí. Vzhledem ke špatným hygienickým podmínkám mnozí zemřeli na tyfus, děti zase umíraly na epidemii spály a spalniček. Od roku 1917, kdy byl hřbitov založen na náklady Zemského výboru, zde bylo pohřebeno asi čtyři sta osob. Areál byl osázen okrasnými stromy a ohrazen dřevěným polotem. Uprostřed stál hřbitovní domek. Po odchodu uprchlíků zpět do vlasti hřbitov zpustl, časem se rozpadl plot, přístupové cesty byly rozorány a zůstaly jen jednoduché stély s hebrejskými nápisy, na některých bylo latinkou dopsáno jméno a místo původu zemřelého. Dnes se zachovala jen asi čtvrtina z původních náhrobků. Je to ojedinělá památka pohnutého osudu haličských židů v tragických letech první světové války. I o tento židovských hřbitov se dnes stará společnost Matana.

http://mic.muhb.cz/zidovsky%2Dhrbitov%2Dhalicskych%2Duprchliku/os-15800/p1=58851