Přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky

Mokřady horní Liběchovky
Mokřady horní Liběchovky je název přírodní rezervace v CHKO Kokořínsko na území okresů Česká Lípa a Mělník, jižně 2  km od městečka Dubá, v horní části potoka Liběchovka vč. jeho přítoků. Vyhlášena byla roku 1996.

Popis lokality
Chráněné území se nalézá v nadmořské výšce 240 až 282 m. Rozloha rezervace činí 74,04 ha. Vyskytuje se tu řada pramenišť, slatin, mokřadů, potoků. Mokřady jsou porostlé rákosím, ostřicemi, travou. Oblast je zčásti ohraničena silničkami z křižovatky v osadě Rozprechtice jižně od Dubé.

Chráněná flora a fauna
Ze vzácnějších druhů jsou zde např. prstnatec májový, ostřice Davallova, lýkovec jedovatý, kruštík bahenní, upolín nejvyšší, potočnice Nasturtium sterile.

Žije zde několik druhů chráněných živočichů, např. vrkoč bažinný, vrkoč útlý, ruducha Batrachospemum moniliforme, oblovka velká, mlok skvrnitý, rejsek černý, z pavouků mj. snovačka Enoplognatha caricis.

Ochrana památky
Území přírodních rezervací mokřadů horní i dolní Liběchovky bylo společně zapsáno na seznam světově důležitých mokřadů Ramsarské úmluvy pod názvem Mokřady Liběchovky a Pšovky.

Do soupisu přírodních rezervací pod CHKO Kokořínsko byly mokřady zapsány Správou CHKO 31. března 1996 s účinností od 15. dubna 1996. Odborným pracovištěm je AOPK ČR, lokalitě je přiděleno číslo 1803.

Blízko této rezervace je celá řada dalších chráněných území, vesměs pod správou CHKO Kokořínsko. Na některých loukách v území se provádí kosení a likvidace náletů dřevin.[2]

Přístup
K mokřadům se lze dobře dostal po trase naučné stezky Dubsko - Kokořínsko z Dubé, která je na několika značených turistických cestách (zelená, žlutá, červená). Po okraji mokřadů vede místní silnice, lze přijet od Dubé či od Mělníka. Nejbližší cyklotrasa č. 211 vede do Dubé.[3]

Přispěvatelé Wikipedie, „Mokřady horní Liběchovky,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mok%C5%99ady_horn%C3%AD_Lib%C4%9Bchovky&oldid=16063800 (získáno 25. 01. 2019).

Autor: Zákupák – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15468043