Českobratrská modlitebna, Dubá

Českobratrská modlitebna
Dubá