Městská knihovna v Dubé

Městská knihovna v Dubé
Městská knihovna v Dubé je veřejnou knihovnou evidovanou na Ministerstvu kultury ČR pod číslem 3124. Hlavním předmětem činnosti je poskytování veřejných knihovních a informačních služeb. Knihovní provoz je plně automatizován (knihovní systém Clavius), od výpůjčního protokolu až po on-line katalogy přístupné veřejnosti. Knihovní fond městské knihovny tvoří cca 7500 knihovních jednotek.

Otevírací doba:
Středa   16.00 - 18.00
Čtvrtek   15.00 - 17.00

Kontakt
Městská knihovna
Luční 28
471 41 Dubá

knihovnaduba@email.cz
487 870 490, 736 126 063

http://knihovnaduba.webk.cz/