Přírodní památka Kamenný vrch u Křenova

Přírodní památka Kamenný vrch u Křenova
Kamenný vrch u Křenova je název přírodní památky a vrchu o nadmořské výšce 382 m na území CHKO Kokořínsko, v jižní části okresu Česká Lípa, na jih od městečka Dubá. Jedná se o pískovcový skalní hřbet na území Ralské pahorkatiny s řadou neobvyklých tvarů.

Popis
V jižní části Kokořínska u silnice č. 259 mezi Dubou a Mšenem je poblíž obce Křenov kopec Kamenný vrch (382 m n. m.). Jeho skalní hřeben je od Křenova východně zhruba 300 metrů daleko.

Památka je na vrcholu zalesněného kopce chráněna jako geologická zvláštnost ve výšce 370 – 382 m n. m. V pískovcové skále přesycené železitými sloučeninami (hydroxidy železa) vznikly až tvary podobné růžím a mísám. Tyto skalní tvary – inkrustace vzniklé selektivním zvětráváním hornin jsou chráněné.

Vlastní chráněné území nebyl celý kopec, jen jeho horní část o ploše 0,39 ha na katastrálním území obce Nedamov. Památka byla vyhlášena Správou CHKO Kokořínsko 15. listopadu 1991 a je v její správě.[1]. Kopec je porostlý lesními borovicemi a obecnými habry. Chráněné rostliny zde nejsou. Lokalita má v registru AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) přidělený kód 1353 a dnešní rozloha je přes 5 ha.

Geomorfologické začlenění
Kopec je součástí Ralské pahorkatiny, podrobněji Dokeská pahorkatina, Polomené hory, Housecká vrchovina, její Beškovská část.

Přístup k památce
Necelý 1 km na západ vede silnice z Dubé na jih do Mšena. Přímo pod kopcem, 200 metrů na východ je rozcestí Pod Kamenným vrchem, křižovatka pěších turistických cest, červené, zelené a modré. Z Dubé se k ní dostanete po červené (asi 3 km) či modré. Není zde (zatím) vyznačená žádná z cyklotras.[2]

Přispěvatelé Wikipedie, „Kamenný vrch u Křenova,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamenn%C3%BD_vrch_u_K%C5%99enova&oldid=15694089 (získáno 25. 01. 2019).

Autor: Zákupák – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15847036