Deštenské pastviny, Dubá

Deštenské pastviny
Deštenské pastviny je název přírodní památky na území CHKO Kokořínska, v jižní části okresu Česká Lípa. Jedná se o stráň s mnoha chráněnými rostlinami i drobnými živočichy.

Popis
V západní části Kokořínska u silnice mezi Mělníkem a Dubou i Českou Lípou je zalesněné území s mnoha chráněnými územími, prameništi potoků Liběchovka a Pšovka, pískovcovitými útvary. U obce Deštná, kudy silnice prochází, je Deštenský kopec – 313 m. n.m. Na jeho JZ úpatí je stráň, v horních partiích porostlá stromy, dole zatravněná, kde se nachází mj. mnoho chráněných rostlin, např. koniklec luční, hvězdnice zlatovláska, sasanka luční či hořec brvitý. Mezi mnoha teplomilnými bezobratlými živočichy byla evidována vzácná cikáda chlumní, či donedávna údajně vyhynulá pestřenka Pelecocera tricinta.[1] Traviny na stráni jsou sekány střídavě.

Vyhlášení památky
Přírodní památka zde byla vyhlášena 1. dubna 2003 na rozloze 2,34 ha, v nadmořské výšce 248 až a 288 m. n.m. Lokalita, registrovaná pod kódem 2229, je v péči správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, regionálního pracoviště AOPK ČR .

Poblíž stráně je několik dalších přírodních památek a rezervací, z nichž nejdůležitější jsou Mokřady Liběchovky a Pšovky, zapsané na seznam světově důležitých mokřadů Ramsarské úmluvy.

Přístup
Lokalita je 250 metrů na západ od velmi frekventované silnice Mělník – Dubá. V oblasti nejezdí vlaky, k pastvinám nevedou žádné turisticky značené cesty ani cyklotrasy.[2]

Přispěvatelé Wikipedie, „Deštenské pastviny,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=De%C5%A1tensk%C3%A9_pastviny&oldid=16615469 (získáno 25. 01. 2019).

Autor: Zákupák – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15462437