Korecký vrch

Korecký vrch
Korecký vrch (465 m n. m.) je neovulkanický vrch v okrese Česká Lípa Libereckého kraje, v CHKO Kokořínsko, ležící asi 5 km východně od města Dubá. Na severozápadním svahu leží vesnice Korce, do jejíhož katastrálního území vrch náleží.

Popis vrchu
Z vrcholové plošinky se nabízí téměř kruhový výhled, zejména na Ralskou pahorkatinu, Kokořínsko a České středohoří.

Geomorfologické členění
Vrch náleží do celku Ralská pahorkatina, do podcelku Dokeská pahorkatina, do okrsku Polomené hory, do podokrsku Housecká vrchovina a do Beškovské části.[1]

Stavby
Na Korecký vrch vedla z obce Křížová cesta z roku 1838. Končila u železného kříže se sousoším. Cesta, kříž i sousoší zanikly po roce 1950. Zbytky zastavení jsou podél přístupové cesty patrné.

Přístup
Automobilem je možno dojet nejblíže do Korců a odtud pěšky na vrchol, následujíc odbočku zelené turistické značky.

Přispěvatelé Wikipedie, „Korecký vrch,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Koreck%C3%BD_vrch&oldid=16841833 (získáno 25. 01. 2019).

Autor: LaSo – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25851797