Vysoký vrch (Ralská pahorkatina)

Vysoký vrch (Ralská pahorkatina)
Vysoký vrch (427 m n. m.) je vrch v jižní části okresu Česká Lípa v Libereckém kraji na katastru vsi Korce, která je administrativní součástí města Dubá. Kopec leží asi 1,5 km jižně od Korců na území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj.

Popis vrchu
Hlavní zdejší horninou jsou kvádrové křemenné pískovce středního turonu. Na vrcholové plošině Vysokého vrchu se nacházejí ojedinělé skalky. Na příkřejších a vyšších jižních a západních svazích je malé skalní město, na severním svahu vybíhá malý čedičový hřbítek. Vrch je zalesněný převážně borovými porosty s břízou. Na západním svahu je uměle vytesaná jeskyně, zvaná Kameníkova jizba.[2]

Další dva vrcholy hřbetu směrem na východ jsou prostřední bezejmenná kóta 425 a Ostrý kopec (427 m), jejichž svahy zdobí množství skalních teras a věží. Jižně od Vysokého vrchu leží Velký Beškovský kopec (474 m), mezi nimi je ještě Malý Beškovský kopec (395 m). Ze skalních teras Vysokého vrchu jsou krásné výhledy, zejména na Kokořínsko a České středohoří.[3]

Geomorfologické zařazení
Vrch náleží do celku Ralská pahorkatina, podcelku Dokeská pahorkatina, okrsku Polomené hory, podokrsku Housecká vrchovina a Beškovské části.[1]

Horolezectví
Vysoký vrch patří mezi lokality, vyhledávané horolezci, především milovníky boulderingu. Pro tuto lokalitu byl zpracován samostatný horolezecký průvodce.[4]

Přístup
Nejbližší dojezd automobilem je k silnici Dubá – Luka, od které leží vrch severně. Na vrchol Vysokého vrchu vede od autobusové zastávky Dubá, Horky, rozc. přes osadu Plešivec modře značená turistická stezka.[3]

Přispěvatelé Wikipedie, „Vysoký vrch (Ralská pahorkatina),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vysok%C3%BD_vrch_(Ralsk%C3%A1_pahorkatina)&oldid=16870717 (získáno 25. 01. 2019).

Autor: LaSo – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29688344