Velký Beškovský kopec

Velký Beškovský kopec
Velký Beškovský kopec, též Velký Beškovský vrch (474 m n. m.) (německy Grosser Berg) je neovulkanický vrch v okrese Česká Lípa Libereckého kraje, ležící severně od vsi Beškov v katastrálním území Blatce, asi 4 km jihovýchodně od Dubé, v CHKO Kokořínsko.

Popis vrchu
Je to suk tvaru výrazného krátkého hřbetu směru východ – západ budovaného středoturonskými křemennými kvádrovými pískovci, poblíž vrcholu však na povrch vystupují čedičové (nefelinit) útvary. Vrch má ploché, zalesněné temeno s nevýrazným sedlem a vedlejší vrchol nazývaný Kočičí hřbet východně od hlavního. Na příkrých svazích vrchu jsou skalní stupně (horolezecké terény) a kaňony radiální rokle s tvary zvětrávání a odnosu pískovců, rokle ústí do Beškovského a Ždíreckého dolu. Vrch je zalesněný převážně smíšenými porosty, na sopečných horninách rostou převážně bukové porosty s příměsí smrku, na pískovcích smrkové a borové porosty. Na jihozápadním svazích jsou louky. Z vrchu jsou dílčí výhledy. O 500 metrů dál severním směrem leží Malý Beškovský kopec (395 m n. m.)[2][3]

Geomorfologické členění
Vrch náleží do celku Ralská pahorkatina, do podcelku Dokeská pahorkatina, do okrsku Polomené hory, do podokrsku Housecká vrchovina a do Beškovské části.[1]

Cestovní ruch
Na svazích leží terasy z nichž je dobrý rozhled do okolí - jižně je vidět hrad Kokořín, severně blízký Vysoký vrch. Pod vrcholem vede modrá turistická stezka od Dubé, která odtud pokračuje na hrad Housku. Cesta k vrcholu je vyznačena jako odbočka z této trasy.

Po jižním a západním svahu prochází zelená stezka Dražejov – Rozcestí U Kamenného vrchu. Zhruba 1 km jihozápadně vede Houseckým dolem silnice II/259 od Dubé. Poblíž vrchu je přírodní památka Kamenný vrch u Křenova a naučná stezka Beškovský les. Železniční trať v okolí není.[4]

Přispěvatelé Wikipedie, „Velký Beškovský kopec,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Velk%C3%BD_Be%C5%A1kovsk%C3%BD_kopec&oldid=16779182 (získáno 25. 01. 2019).

Autor: LaSo – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26472154