Muzeum Těšínska - Technické muzeum Petřvald

Muzeum Těšínska - Technické muzeum Petřvald
Technické muzeum v Petřvaldě je umístěno v budově bývalé fary u římskokatolického kostela sv. Jindřicha. Stavba fary byla zahájena na konci 30. let 19. století. Patronát nad farní budovou přijal Jindřich hrabě Larisch-Mönnich. O několik let později, v roce 1843, byly z jeho popudu vystavěny i kapličky blízké křížové cesty. Po skončení druhé světové války byla fara využívána pro bytové účely. V roce 1983 bylo v objektu zřízeno muzeum s názvem Hornické tradice, které svou pozornost věnovalo hornictví a hornickým tradicím. Síň hornických tradic v roce 1990 převzalo do své péče Muzeum Těšínska, v roce 1993 pak budovu zakoupilo a zahájilo její rekonstrukci. Technické muzeum v Petřvaldě bylo slavnostně otevřeno 5. prosince 1997. Nyní nabízíme stálé expozice Kouzelný svět tramvají a Tradice hornictví. Ve výstavní síni jsou rovněž prezentovány proměnné výstavy s technickou i vlastivědnou tematikou.

Stálé expozice
Kouzelný svět tramvají
Ukázka funkčního modelu tramvajového vozu ev. č. 7 M.D.O.K.

Technické skvosty - hrací strojky
Chceme představit bohatství, rozmanitost i jedinečnost našich sbírkových fondů. Hrací strojky, které je možné nyní shlédnout na pobočce MT v Technickém muzeu v Petřvaldě, udivují svou krásou, technickou dokonalostí a umem našich předků.

Otevírací doba:
Po–Pá 8.00–12.00, 12.30–16.00
Ne 13.00–17.00

Vstupné
Děti 4–6 let 10 Kč
Děti 6–15 let, studenti do 26 let 20 Kč
Dospělí 50 Kč
Důchodci 20 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 100 Kč
Držitelé průkazek ZTP, ISIC, ITIC, IYTC a Senior pass 55+ – 20 Kč
Děti do 3 let, členové AMG, ICOM, pedagogický doprovod – 1 osoba na 10 dětí, doprovod ZTP/P – zdarma
Klub Muzea Těšínska, novináři a zaměstnanci KÚ MSK po předložení průkazu – zdarma

Kontakt
K Muzeu 89
735 41 Petřvald

T: +420 596 541 092
E: petrvald@muzeumct.cz

https://www.muzeumct.cz/muzeum-tesinska/pobocky/petrvald