Javorový vrch (Moravskoslezské Beskydy)

Javorový vrch (Moravskoslezské Beskydy)
Javorový vrch (německy Ahornberg) je hora nacházející se v Moravskoslezských Beskydech v blízkosti města Třince v okrese Frýdek-Místek. Mohutná rozsocha vybíhající z hlavního hřebene směrem k severu. Vrchol dosahuje výšky 1032 m. Směrem asi 1,5 km na východ se nachází podvrchol Malý Javorový 945 m. Zde je turistická chata, lyžařské sjezdovky, stanice horské služby, televizní retranslační stanice a velký kovový kříž. Asi 500 metrů od turistické chaty je horní stanice sedačkové lanovky z Oldřichovic. V okolí chaty jsou dostupné vynikající běžecké trasy s celkovou délkou okolo 25 km.

Hlavní vrchol tvoří trojmezí obce Řeka, ležící západně, a třineckých katastrálních území Guty a Tyra, hřeben vedoucí přes vrchol Malý Javorový tvoří hranici mezi třineckými částmi Oldřichovice u Třince (ležící severně) a Tyra (ležící jižně).

Vodstvo
Jihovýchodní svahy odvodňuje potok Planá dolina, levý přítok Tyrky. Na západě sbírá vody potok Javorová, pravý přítok Ropičanky. Z úbočí severního stéká bezejmenný pravý přítok Gutského potoka. Všechny zmíněné toky, a tedy celý vrch, přísluší do povodí Olše.

Vegetace
Javorový vrch leží v bezprostřední blízkosti města Třince a tudíž inhaluje škodlivé exhalace z Třineckých železáren. V 80. letech byl celý severní svah této dominanty vykácen, jelikož došlo k masivnímu poškození zdejších stromových pater. Nyní se situace zlepšila, průmyslové závody jsou odsířeny a tak čistota ovzduší přispívá k novému růstu stromů. Setkat se tu můžeme zejména se smrky, buky, rovněž je zde hojně zastoupen javor klen.

Ochrana přírody
Javorový vrch patří do CHKO Beskydy

Přispěvatelé Wikipedie, „Javorový vrch (Moravskoslezské Beskydy),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Javorov%C3%BD_vrch_(Moravskoslezsk%C3%A9_Beskydy)&oldid=16100552 (získáno 19. 02. 2019).