Zámek Lázně Bělohrad

Zámek Lázně Bělohrad
Nejcennější historickou stavbou ve městě je barokní zámek z přelomu 17. a 18. století s kaplí zasvěcenou Janu Evangelistovi.

Původně dřevěná, po roce 1556 kamenná tvrz. Na počátku 18. století nechal Bertold  Vilém  z Valdštejna   celou tvrz od základu přestavět v barokní zámek. Stavbu provedl Giovanni Santini. Zámek v nynější podobě  byl dokončen v roce 1724.

Zámek je v současné době využit pro školství a veřejnosti není přístupný. Za zámkem se rozkládá Zámecký park s bývalou empírovou zimní oranžerií, která byla v roce 1959 přebudována na Památník K. V. Raise. V jednom z křídel památníku je umístěna expozice připomínající bělohradského spisovatele K. V. Raise, druhé slouží jako galerie, v níž od jara do podzimu probíhají výstavy. Nedaleko od památníku je umístěna sbírka vrchnostenských hraničních mezníků z 18. století a skulptura vzpřímeného lva, symbolu z městského znaku.

http://www.lazne-belohrad.cz/mesto/atraktivni-mista/zamek/