Památník K. V. Raise, Lázně Bělohrad

Památník K. V. Raise, Lázně Bělohrad

Památník K. V. Raise z roku 1959 je umístěn v empírové budově zámecké oranžerie.

Stálá expozice historie obce spojená s životem a dílem K. V. Raise. V muzeu jsou vystaveny přírodní zvláštnosti a vlastivědné exponáty. V průčelí se nachází mramorové desky se jmény vojínů padlých v l. světové válce. Slouží také jako galerie, v níž od jara do podzimu probíhají výstavy.

Karel Václav Rais
Karel Václav Rais se narodil v zimě 4. ledna 1859 v malém domku čp. 30 na horním konci náměstí. Byl nejstarším ze tří bratrů, druhý byl Antonín a nejmladší Jindřich. Karel absolvoval čtyři třídy bělohradské školy, pak přešel, jak se tehdy říkalo, na handl do Vrchlabí, kde vychodil pátou třídu. Poté nastoupil do reálného gymnázia v Jičíně. Na své první učitelské místo nastoupil do Trhové Kamenice, kde byl rovněž regenschorim. Po čtyřech a půl letech přešel do Hlinska. Na Českomoravské vysočině se oženil s Marií Hroznou a ještě v Hlinsku se jim narodila první dcera Marie. Svou literární práci zahájil v roce 1881, nejdříve pod pseudonymem Prokop Bodlák, později pod svým jménem Karel Václav Rais...

Ze svého pobytu na Vysočině čerpal při psaní románu „Západ". Předloha románu „Zapadlí vlastenci", věnovaného houslaři a kantorovi Věnceslavu Metelkovi, pochází z Pasek a z Vysokého nad Jizerou, román „O ztraceném ševci" zasadil do Harrachova. I další jeho díla se vztahují k rodnému Podkrkonoší.

Po desetiletém působení na Vysočině se dostal dle svého přání do Prahy, kde působil na třech školách. Poslední byla dívčí měšťanská škola na Královských Vinohradech, kde byl ředitelem a odkud odešel do penze.

Rais kterého v Bělohradě připomíná muzeum zemřel 8. července 1926 v Praze, kde byl pochován do rodinného hrobu na Vinohradech. Ladislav Stuchlík

Kontakt
Barákova 3, Lázně Bělohrad

mks@lazne-belohrad.cz
+420 739 629 482

http://www.lazne-belohrad.cz/kultura/pamatnik-k-v-raise/