Evangelický kostel, Kutná Hora

Evangelický kostel, Kutná Hora
Zbudován r. 1887 v neoempírovém slohu, podle návrhu pražského architekta Františka Buldry. Interiér byl v letech 1972-79 upraven podle návrhu akademických malířů manželů Miroslava a Jarmily Radových z Prahy.

Přispěvatelé Wikipedie, „Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kutné Hoře,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Farn%C3%AD_sbor_%C4%8Ceskobratrsk%C3%A9_c%C3%ADrkve_evangelick%C3%A9_v_Kutn%C3%A9_Ho%C5%99e&oldid=16582629 (získáno 19. 03. 2019).

Autor: Petr1888 – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22250113